08.11.2022 - Akt v Berouně

Pavel Scheufler zahájil v úterý 8. istopadu 2022 o 17. hodině v Galerii Holandského domu v Berouně výstavu o počátcích fotografického aktu u nás. Exponáty na výstavě pocházejí ze Sbírky Scheufler.

Výstava pořádaná Městkém kulturním centrem Beroun potrvá do 26. listopadu 2022. Text Počátky fotografického aktu u nás je v Berounském radničním listu 11/22  na s. 17. 

Plakát výstavy. Plakát výstavy.

Vyberte rok