Tituly více autorů z historie, dějin fotografie, dějin umění a fotografické praxe, kde se Pavel Scheufler podílel na části textu nebo byl editor díla.

4. Jindřich Eckert.

CD-FOTO bler, Praha 1997

Profil nejvýznamnější  osobnosti fotografie v českých zemích 19. století.

Titul Photo-CD. Titul Photo-CD.

Seznam kategorií