Seznam publikací, které Pavel Scheufler realizoval od roku 1984 na témata osobnosti fotografie, dějiny fotografie a fotografické techniky.

Čas rytířů dalekých moří

Knihu s podtitulem Sběratel a mecenáš Jindřich Vávra s česko-anglickými texty editorů Hany Dvořákové, Petra Kostrhuna a Pavla Scheuflera a s úvodním textem Jiřího Pernese vydal Karel Kerlický-KANT a Moravské zemské muzeum s podporou Ministerstva kultury  v Praze v roce 2020. Výběr, popis a zpracování fotografií provedl Pavel Scheufler.

Grafická úprava a sazba: Karel Kerlický

Tisk PBtisk Příbram

ISBN 978-80-7437-317-6 (KANT) a 978-80-7028-535-0 (MZM)

V knize je celkem 234 fotografií, všechny ze sbírky Etnografického ústavu Moravského zemského muzea.

Obálka knihy. Obálka knihy.

Knihy podle roku vydání